ILLY ART COLLECTION
RON ARAD

 


De nieuwe illy Art Collection, die ontstaan is uit de ontmoeting tussen Ron Arad e illy, speelt met de dingen die je vlakbij een kopje koffie kunt vinden.
Zo verandert een servet in imaginaire zijden stof, licht en kronkelig, dat toevallig op het kopje en zijn schoteltje ligt.
Het ontwerp dat vorm krijgt, is de synthese van het genoegen van een kopje koffie, een klein ritueel uit ons dagelijks leven. 

RON ARAD


Ron Arad is een veelzijdige figuur, een referentiepunt in de wereld van het design, de architectuur en de kunst. Geboren in Tel Aviv, in 1951, heeft hij samen met Caroline Thorman het architectuur- en designbureau Ron Arad Associates opgericht.

Ron Arad beweegt zich altijd tussen verschillende artistieke milieus, in evenwicht tussen technologie en ambacht ontwortelt hij het vakgebied. Zijn naam is synoniem geworden voor experiment, onderzoek naar nieuwe technieken en materialen en conceptuele herbewerking van vormen en structuren.