Algemene Verkoopsvoorwaarden  
 
Volgende bepalingen vormen de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de producten aangeboden op de site, www.shop.illy.com/online/store/vf_be, door het bedrijf ILLYCAFFÈ France SAS vertegenwoordigd door zijn publicatiedirecteur Frédéric Ermacora.  
 
De identiteitsfiche van het bedrijf 
Adres: Immeuble Imagine, 20-26 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-Sur-Seine 
Maatschappelijk kapitaal: € 1.064.000 
btw-nummer: FR 85 – 302 452 297 
Ingeschreven in Frankrijk in het handelsregister van Parijs onder het nummer Paris B 302 452 297.  
Telefoon: + 33 (0) 1 41 43 88 00 
e-mail : information@illy.com  
Sitehosting door het bedrijf Accenture OutSourcing, Via 4, palazzo Q4, Milano Fiori - 20089 Rozzano (MI), Italië 
Telefoon: +390277751111 
 
VOORWERP 
 
Aan onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen alle bestellingen van particulieren (hierna de Koper) bij illycaffè France SAS via de website www.illyeshop.com/fr (hierna de Site), aangaande koffie, koffiemachines, consumptiegoederen en accessoires (hierna de Producten). Een particulier is een fysiek persoon die de Producten aankoopt voor persoonlijk gebruik of voor dat van zijn directe omgeving.  
 
De voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen geleverd in Europees Frankrijk, het Vorstendom Monaco, België en Luxemburg. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die van toepassing voor verkoop in de winkel of via andere distributie- en verkoopkanalen.  
 
Het feit dat ILLYCAFFE France SAS zich, op een bepaald moment, niet beroept op een van de voorliggende Algemene Verkoopsvoorwaarden kan geïnterpreteerd worden als afstand om zich ook later op een van voornoemde voorwaarden te beroepen.  
 
Door een bestelling te plaatsen sluit de Koper zich volmondig en zonder voorbehoud aan bij de Algemene Verkoopsvoorwaarden.  
 
BESTELLING 
 
De Koper plaatst zijn bestelling op basis van de online, op de Site te raadplegen, catalogus. Een bestelling impliceert een aanvaarding van de prijs overeenstemmend met het bestelde Product.  
 
Eens de bestelling geplaatst is, kan de Koper het/de bestelde Product(en) en de totaalprijs van zijn bestelling nakijken op de bestellingsbevestiging die hij krijgt toegestuurd. Wanneer de Koper zijn bestelling bevestigt door te klikken op “ik valideer mijn bestelling” en “ik heb kennis genomen van en aanvaard zonder enig voorbehoud de Algemene Verkoopsvoorwaarden”, verklaart hij hiermee volmondig en zonder voorbehoud in te stemmen, alsook met de integrale voorliggende Algemene Verkoopsvoorwaarden. Hij kan zijn bestelbon afdrukken.  
 
Bij registratie van de bestelling wordt de Klant een ontvangstbevestiging toegestuurd op het door hem doorgegeven mailadres. Deze ontvangstbevestiging vermeldt het factuurbedrag en de leveringsmodaliteiten van de bestelling en valideert de transactie. De Koper stemt ermee in dat de bestellingsregistratiesystemen als bewijs van aankoop en datum gelden.  
 
ILLYCAFFE France SAS verbindt zich ertoe de online bestellingen enkel na te komen binnen de grenzen van zijn beschikbare stock en de productiemogelijkheden. Bij ontoereikende beschikbaarheid verbindt ILLYCAFFE zich ertoe de Koper zo snel mogelijk, telefonisch of per mail, op de hoogte te brengen.  
 
ILLYCAFFÈ France SAS annuleert in dit geval automatisch de bestelling. De Koper zal terugbetaald worden binnen een termijn van dertig (30) dagen te tellen vanaf de ontvangstdatum van de mail die de annulering aankondigt.  
 
Geen enkele, totale of gedeeltelijke annulering van de definitieve bestelling zal aanvaard worden, tenzij voorafgaand akkoord van ILLYCAFFE (behalve het herroepingsrecht van de Koper zoals bedoeld in het hierna vermelde artikel 7).  
 
PRIJS 
 

De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen. Zij houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. 

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de website van de Verkoper. 

De prijzen die wij hanteren voor België zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten. 

Voor de standaardlevering wordt bovendien een vast bedrag van 6,99 € inclusief btw in rekening gebracht voor elke bestelling van minder dan 50 € inclusief btw. De levering is gratis voor elke bestelling met een minimumbedrag van 50 € inclusief btw. De bestelling van de koper wordt door BPost (via Colissimo) geleverd op de plaats die hij/zij in de bestelling heeft aangegeven. 

Voor de expresslevering wordt bovendien een vast bedrag van 9,99 € inclusief btw in rekening gebracht voor elke bestelling van minder dan 50 € inclusief btw. Voor elke bestelling met een minimumbedrag van 50 € inclusief btw wordt een bedrag van 4,99€ inclusief btw in rekening gebracht. De bestelling van de koper wordt door DPD (via Chronopost) geleverd op de plaats die hij/zij in de bestelling heeft aangegeven. 

Promotieaanbiedingen zijn uitsluitend geldig binnen de grenzen van de geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie en van de beschikbare stock.  

Voor elke bestelling wordt een factuur opgemaakt. 
 

HERROEPINGSRECHT 

Conform de bepalingen van artikel L 121-21 van het Franse consumentenwetboek heeft de Koper een wettelijke termijn van veertien (14) volle dagen te tellen vanaf ontvangst van de Producten om zich op zijn herroepingsrecht te beroepen. In dit geval verbindt ILLYCAFFE France Belux zich ertoe de producten te ruilen of indien de Koper dit wenst, hem de reeds overgemaakte bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvraag in kwestie.  
 
Het herroepingsrecht kan uitsluitend uitgeoefend worden voor volledige producten, in hun originele toestand en verpakking en vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur. Onvolledige, kapotte, vuile, beschadigde, geteste producten en producten die op elektriciteit aangesloten geweest zijn of niet meer in hun originele verpakking zitten, worden niet teruggenomen.  
 
PROCEDURE 

U dient het nieuwe, niet geteste, niet gebruikte artikel in zijn oorspronkelijke verpakking en intact, vergezeld van alle eventuele accessoires en de gebruiksaanwijzing terug te sturen naar onderstaand adres samen met de documenten die u hieronder kan downloaden.. 
 
MOBILTRON 
AV D'HELMSTEDT 
35500 VITRE 
FRANKRIJK 
 
- Procedure terugbetaling / omruiling downloaden
- Formulier retourzending / omruiling downloaden
- Adres terugbetaling / omruiling downloaden
 
Voor bijkomende informatie kan u onze klantendienst contacteren op het gratis nummer 0800 16 832 (van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u, van maandag tot vrijdag) of via mail naar information@illy.com  
Sitehosting door het bedrijf Accenture OutSourcing, Via 4, palazzo Q4, Milano Fiori - 20089 Rozzano (MI), Italië. 
 
BELANGRIJK : na deze termijn van veertien (14) dagen kan geen enkel Product teruggezonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ILLYCAFFE France Belux.  
 
WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de Site behoudt ILLYCAFFE France SAS zich het recht voor onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen en te wijzigen.  
 
Dientengevolge raadt ILLYCAFFE France SAS de Koper aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden systematisch te raadplegen voor iedere bestelling. De van kracht zijnde voorwaarden zullen immers toepasbaar zijn op bestellingen vanaf de datum dat ze online staan.  
 
TOEPASBARE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
 
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Ieder probleem dat bij de uitvoering hiervan kan optreden, en waarvoor geen minnelijke schikking getroffen kan worden, valt exclusief onder bevoegdheid van


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.