LEVERING
De bestelling van de Koper wordt geleverd door Colissimo-Suivi in België op het bij de bestelling opgegeven adres. De leveringstermijn bedraag 3 à 5 werkdagen.
Deze kan desgevallend voorbehoud uiten op de leverbon, vooraleer de levering van de Producten in ontvangst te nemen conform artikel 8.
De eigendomsoverdracht van de Producten aan de Koper geschiedt bij de effectieve overdracht van Producten aan de Koper, onder voorbehoud van betaling van de nog verschuldigde bedragen.
De overdracht van risico vloeit voort uit de eigendomsoverdracht.

PRODUCTIE- EN LEVERINGSTERMIJN

Als de bestelde producten niet geleverd zijn binnen een termijn van acht (8) dagen na de indicatieve levertermijn, om een andere reden dan overmacht, kan de verkoop opgeschort worden op schriftelijke vraag van de Koper of de Verkoper. De reeds door de Verkoper overgemaakte bedragen zullen onverwijld teruggestort worden, met uitzondering van schadevergoedingen of inhoudingen.
Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadeloosstelling indien een Product niet geleverd kan worden: 
omwille van een onverwachte productiestop; 
wanneer de op de bestelbon vermelde betalingsvoorwaarden niet door de Koper nageleefd werden;
wanneer de voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijke inlichtingen niet tijdig aan ILLYCAFFE verstrekt werden; 
indien de niet-uitvoering van de bestelling voortvloeit uit gebeurtenissen buiten de wil van ILLYCAFFE om, zoals onaangekondigde stakingen, stilleggen van transportmiddelen, een administratieve beslissing of elk ander geval van overmacht dat de levering zou kunnen verhinderen. 

Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht die de Verkoper ontslaan van zijn leveringsverplichting, naast de gewoonlijk door de Franse Hoven en Rechtbanken weerhouden gevallen: algehele of gedeeltelijke stakingen zonder vooraanzegging, in of buiten het bedrijf, uitsluiting, noodweer, een epidemie, lamlegging van de transportmiddelen of de bevoorrading om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, wettelijke beperkingen of overheidsrestricties, computerpannes, uitval van telecommunicatie, met inbegrip van de netwerken, en dan met name het internet en alle andere gevallen buiten de wil van de partijen om die de normale uitvoering van de bestelling van de Klant belemmeren.


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.