Leveringen illy

 

Voor België gelden de hieronder samengevatte en nader omschreven voorwaarden.

Type levering

Leveringskosten voor de bestelling minder dan 50 €

Leveringskosten voor een bestelling vanaf   50 €

Leveringstermijn (vanaf de verzending van de bestelling)

Standaardlevering in Afhaalpunt

6,99 € incl. btw

Gratis levering

3/5 werkdagen

Standaard thuislevering

6,99 € incl.btw

Gratis levering

3/5 werkdagen

Standaard thuislevering met handtekening bij ontvangst

Supplement van 1 €

Express levering

9,99 € incl.btw

4,99 € incl.btw

48 uur (weekend niet inbegrepen)

 

LEVERINGSKOSTEN

De prijs die wij hanteren is exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten.
 

Voor de standaardlevering wordt bovendien een vast bedrag van 6,99 € inclusief btw in rekening gebracht voor elke bestelling van minder dan 50 € inclusief btw. De levering is gratis voor elke bestelling met een minimumbedrag van 50 € inclusief btw.

De bestelling van de koper wordt door BPost (via Colissimo) geleverd op de plaats die hij/zij in de bestelling heeft aangegeven.

Voor de expresslevering wordt bovendien een vast bedrag van 9,99 € inclusief btw in rekening gebracht voor elke bestelling van minder dan 50 € inclusief btw. Voor elke bestelling met een minimumbedrag van 50 € inclusief btw wordt een bedrag van 4,99€ inclusief btw in rekening gebracht.

De bestelling van de koper wordt geleverd op de plaats die hij/zij in de bestelling heeft aangegeven.

Op het moment van levering dient de koper, indien van toepassing, een voorbehoud te maken op de leveringsbon, voordat hij de producten in ontvangst neemt. De eigendomsoverdracht van de producten aan de koper vindt plaats op het moment dat de producten daadwerkelijk aan de koper worden overgedragen, onder voorbehoud van de inning van de nog verschuldigde bedragen. De overdracht van risico's vindt op hetzelfde moment plaats als de eigendomsoverdracht.

 

LEVERINGSTERMIJN

Voor de standaardlevering bedraagt de leveringstermijn over het algemeen 3 tot 5 werkdagen.

Voor de expresslevering bedraagt de leveringstermijn over het algemeen 48 uur.

Het volgen van de bestelling kan worden gedaan met behulp van het trackingnummer dat is vermeld in de e-mail ter bevestiging van de verzending.

Indien de bestelde producten niet binnen acht (8) werkdagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de koper of de verkoper worden geannuleerd. De door de koper betaalde bedragen worden dan aan hem terugbetaald bij ontvangst door illycaffè van het geretourneerde product, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding.

Er kan geen vergoeding worden geëist als een product niet kan worden geleverd:

na een onvoorziene productiestop;

als de door de klant opgegeven informatie die nodig is voor de uitvoering van de levering niet correct blijkt;

indien de niet-uitvoering van de bestelling het gevolg is van gevallen van overmacht waarop ILLYCAFFE geen vat heeft.

Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn leveringsplicht, naast de gevallen die gewoonlijk door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en gerechtshoven worden weerhouden: gehele of gedeeltelijke stakingen die niet voorafgegaan worden door een kennisgeving, intern of extern aan de onderneming, lock-outs, slecht weer, epidemieën, blokkades van transportmiddelen of leveringen om welke reden dan ook, aardbevingen, brand, stormen, overstromingen, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, computerstoringen, telecommunicatie problemen, met inbegrip van netwerken, in het bijzonder het internet, en elk ander geval dat de normale uitvoering van de bestelling van de klant verhindert.


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.