CERTIFICATEN: ERKENDE KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

ISO 9001

Als eerste in de koffiebranche in Italië en de rest van Europa bemachtigt illycaffè in 1996 het certificaat ISO 9001. Hieruit blijkt dat het productiesysteem voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

ISO 14001

In 2003 bemachtigt illycaffè het certificaat ISO 14001, een internationale norm die van toepassing is op alle soorten ondernemingen. Dit certificaat geeft aan dat illy beschikt over een beheerssysteem dat geschikt is om de effecten van de activiteiten op het milieu onder controle te houden, door systematisch op coherente, doeltreffende en vooral duurzame wijze te streven naar de verbetering ervan.

ISO 50001

In 2015 heeft illycaffè de ISO 50001 certificering verkregen. De norm ISO 50001 is gebaseerd op de systematische benadering van het energiebeheer die het mogelijk maakt een continue verbetering van de energetische performance te realiseren. Hierdoor wordt de integratie van het energiebeheer gemakkelijker in onze globale inspanningen om de kwaliteit en het beheer van het milieu te verbeteren en dit altijd in de optiek van duurzaamheid.

Qualité France

Het Franse certificatieorgaan geeft in 1992 een productgarantie af voor de koffie van illy, waardoor de tevredenheid van consumenten gegarandeerd kan worden.

Registrazione EMAS

In 2004 verkrijgt illycaffè de EMAS registratie, een vrijwillig instrument van milieu- en industriebeleid dat erop gericht is de milieuefficiëntie van de industriële activiteiten voortdurend te verbeteren. In 2005 wint illy de EMAS Award omdat het bedrijf zich inzet om de milieuaspecten van de productie te verbeteren.