Reglement illy Coffee Music

Reglement Initiatief Georganiseerd door
illycaffè S.p.A. P.IVA 00055180327 – Via Flavia 110, 34147 Trieste – Italy

 

Geachte gebruiker,

illy Coffee Music is de symfonie van illycaffè om haar koffieboeren te bedanken. Ook jouw stem zal er deel van kunnen uitmaken als je beslist je aan te sluiten bij het initiatief “illy Coffee Music #thanks4thecoffee” (“Ook jouw dankjewel kan muziek worden”), hierna ook “Project” genoemd, door jouw spraakbericht van dank aan de koffieboeren naar ons op te sturen. Als je uitgekozen wordt, zal jouw "dankjewel"  onderdeel uitmaken van een eindvideo die online zichtbaar zal zijn voor de gebruikers.

De deelname aan het Project en het versturen van het bericht zijn onderhevig aan termijnen en voorwaarden die hier gegeven worden.

  1. Om deel te nemen aan het Project moet je minstens achttien zijn en jouw toestemming tot het gebruik van jouw persoonsgegevens gegeven hebben na het lezen van de Privacy-inlichting en de termijnen en voorwaarden van deelname die in dit reglement staan geaccepteerd hebben. De toestemming tot de Privacy en de acceptatie van het reglement zullen geleverd worden door "JA" te antwoorden op het WhatsApp-bericht dat je toegestuurd zal worden.
  2. Vanaf een telefoon zal slechts een registratie van een maximale duur van 60 seconden toegestuurd kunnen worden.
  3. Je zult je registratie uitsluitend via het WhatsApp-kanaal naar het nummer +39 331 7150033 kunnen sturen. De organisator beheert de correcte werking van het WhatsApp-kanaal niet en is er niet verantwoordelijk voor, daarom is hij vrijgesteld van elke type uitdrukkelijke of niet uitdrukkelijke verantwoordelijkheid en/of garantie betreffende de continuïteit, kwaliteit of kwantiteit van de dienst van het hierboven genoemde kanaal.
  4. De registratie zal op het nummer moeten aankomen, dat aangegeven staat bij het vorige punt 3, verplicht in de periode die loopt van 28/08/2019 tot 15/09/2019 Geen enkele toezending die eerder of later komt zal geaccepteerd worden.
  5. De toegezonden bijdragen zullen uiterlijk op 30/09/2019 geselecteerd worden door een jury bestaand uit 3 personen aangewezen door de organisator gekozen uit personen die in de marketingsector werken en hun mening zal onaantastbaar zijn. Aan de leden van de jury zullen de identificatiegegevens van de makers van de berichten die onderhevig zijn aan de beoordeling en selectie van deze jury niet bekend gemaakt worden.
  6. De inhoud van het bericht zal als onderwerp uitsluitend de uitdrukking van jouw persoonlijk "dankjewel" aan de koffieboeren in gesproken, gezongen of muzikale vorm bevatten. De berichten die een andere inhoud bevatten zullen automatisch afgekeurd worden en niet toegelaten worden tot de selectie. Op dezelfde wijze zullen de berichten die een inhoud hebben die als discriminerend, beledigend, schadelijk, obsceen, de Privacy van derden schendend of hoe dan ook onwettig jegens de Italiaanse en internationale wetgeving beschouwd kunnen worden uitgesloten worden.
  7. Met de acceptatie van dit Reglement en de toezending van de registratie garandeer je uitdrukkelijk dat de voice message een nooit eerder uitgegeven bericht vormt en dat jij er de exclusieve auteur van bent. Zorg er daarom voor dat de inhoud van jouw audiobericht geen rechten op het privéterrein en/of andere rechten van derden schendt (bijvoorbeeld: auteursrechten en/of daarop aangesloten rechten); dat je dus alle toestemmingen en vrijstellingen, waar nodig, gekregen hebt van de eventuele eigenaars van elk mogelijk recht op de inhoud zelf (bijvoorbeeld: doorgave, verspreiding, communicatie en rondsturen met elk middel). illycaffè s.p.a. zal op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor welke schending dan ook van de rechten op het privéterrein en andere rechten van jou en/of van derden. In relatie tot de garanties die hierboven genoemd worden, verplicht je jezelf er tevens uitdrukkelijk toe om vanaf nu illycaffè s.p.a. en de eventueel door haar geautoriseerde personen, geheel vrij te laten en zonder schade m.b.t. elke verantwoordelijkheid en vooroordeel (inclusief, zonder enige beperking, de terugbetaling van wettelijke kosten) afkomstig van eventuele eisen die van derden komen, om welke reden dan ook, m.b.t. het eigendom van de morele rechten en/of het financiële gebruik van de registratie en/of die te maken hebben met het onderwerp van de inhoud hiervan.
  8. Ook met de acceptatie van dit Reglement en de versturing van de registratie verklaar je uitdrukkelijk om gratis op exclusieve wijze, zonder tijds- en territoriale beperkingen elk recht van gebruik met elk middel en gratis of tegen betaling van de stemregistratie (inclusief bijvoorbeeld: rechten van communicatie, reproductie, verspreiding, vertaling) over te dragen. De overgedragen rechten kan illycaffe s.p.a. direct doen laten gelden of derden daartoe autoriseren, en deze derden mag het bedrijf zelf uitkiezen en ook met deze onderhandelen m.b.t. de, ook financiële, voorwaarden, voor het laten gelden van bovengenoemde rechten zonder verplichting jou hierover te raadplegen. M.b.t. de overgedragen rechten, zullen illycaffè s.p.a. en de door haar geautoriseerde derden vrij zijn ook aparte stukken of fragmenten van de registratie te gebruiken en verschillende inhoud, in het geheel of gedeeltelijk, te monteren/samen te stellen, wanneer dit nodig wordt geacht om het gebruik ervan te verbeteren.
  9. Dit initiatief kan niet beschouwd worden als concours/handeling met prijs krachtens het art. 6, lid 1, letters a) en d), Wet van de President van de Republiek 26 oktober 2001, nr. 430.
  10. Het initiatief “illy Coffee Music #thanks4thecoffee” (“Ook jouw dankjewel kan muziek worden), dit reglement en de acceptatie ervan door jou worden door de Italiaanse wet gereguleerd en uitsluitend het Forum van Trieste zal beschouwd worden als bevoegd tot het oplossen van elk soort geschil m.b.t. de geldigheid, interpretatie, activering en uitvoering ervan.

Laatste revisie, 23 augustus 2019