Verkoop Voorwaarden

Op het aanbod en de verkoop van producten via de site shop.illy.com zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Overeenkomst partijen
De overeenkomstsluitende partijen zijn:
- ILLYCAFFÈ: illycaffè S.p.A. vestiging Nederland, gevestigd in ’s-Gravendeel aan de Mijlweg 12, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van onder nummer 53123859. BTW nummer NL823185394B01
- Klant: de persoon (een persoon of andere entiteit van de wet) die op de site shop.illy.com, die een order ondertekend, die ILLYCAFFÈ aanvaard.

Aanvaarding en wijziging van de voorwaarden
- De websites van ILLYCAFFÈ spa en de aan haar gelieerde ondernemingen (ILLYCAFFÈ) alsmede de verkoop van producten op  illy.com zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden die moeten worden gelezen en goedgekeurd.
- ILLYCAFFÈ kan de gehele Algemene Verkoopvoorwaardenof enig deel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wijzigen of bijwerken. De wijzigingen zijn bindend zodra ze worden gepubliceerd in dit deel van de Sites. Daarom vragen wij u om deze sectie regelmatig te bezoeken om de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te controleren.

Registratie op de site
Registratie met "gebruikersnaam" en "wachtwoord" is op de site optioneel. Indien de klant niet wenst zich te registreren kan de aankoop alsnog plaatsvinden: alleen vereiste gegevens die nodig zijn voor levering en facturering zullen verplicht worden gesteld.

Kenmerken en prijzen van producten of diensten
Afbeeldingen van producten kunnen mogelijk niet volledig representatief zijn voor hun kenmerken, maar kunnen verschillen in kleur, grootte en voorzien zijn van al dan niet optionele accessoires. Alle ondersteunende informatie voor de aankoop zijn bedoeld als louter materiaal voor algemene informatie, niet te wijten aan reële kenmerken van een enkel product.

De producten worden aangeboden tegen de prijs vermeld op de site op het moment dat de order wordt uitgevoerd. De prijzen zijn inclusief BTW, die zal worden opgenomen in de factuur voor de aankoop van het product. De prijzen omvatten niet de kosten van transport en de aflevering. Deze worden wanneer van toepassing vermeld in het laatste deel voor het versturen van de bestelling alsmede in de orderbevestiging die via e-mail aan de Klant wordt toegezonden.

Bestelling plaatsen
Bestellingen worden alleen uitgeleverd in Nederland. Bestellingen zijn onderworpen aan minimale of maximale hoeveelheid. De stappen voor de uitvoering van de bestelling en daarbij het af te sluiten aankoopcontract zijn duidelijk gemarkeerd in de volgorde van pagina's via verklarende tekst en afbeeldingen.

Met name de informatie over de terugtrekking dient aandacht te worden gelezen. Deze informatie is op elk moment afdrukbaar.

Het is mogelijk om eventuele invoerfouten voor het plaatsen van de bestelling te corrigeren.

Ontvangstbevestiging van de bestelling en de aanvaarding ervan
Na ontvangst van een bestelling, zal ILLYCAFFÈ automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail naar de Klant sturen. In de ontvangstbevestiging zullen alle details van de bestelling zelf worden samengevat. Na de ontvangst van een bestelling controleert ILLYCAFFÈ de daadwerkelijke beschikbaarheid van het bestelde product en pas na een dergelijke controle zal ILLYCAFFÈ zijn aanvaarding van de bestelling en verzending van het product communiceren.
Mocht ILLYCAFFÈ niet in staat is om een bestelling te vervullen, notificeert ILLYCAFFÈ dat op tijd aan de Klant.

ILLYCAFFÈ is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeien uit niet aanvaarding van de bestelling, waaronder, zonder beperking dan ook, schade als gevolg van verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van het bedrijfsleven, verlies van commerciële informatie en / of enige andere vorm van geldelijke schade.

Betaling
ILLYCAFFÈ accepteert alleen betalingen gemaakt via de onderstaande betaalmethodes:

Credit card:
ILLYCAFFÈ accepteert VISA en MasterCard als creditcards. Hiervoor dient u de gebruikelijke gegevens in te vullen in het formulier dat door betaalsysteem van Deutsche Card Services (een bedrijf van Deutsche Bank) i.s.m. Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

iDeal:
De e-shop accepteert ook betalingen gemaakt via iDeal. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij de aankoop. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U maakt gebruik van de beveiligde omgeving van uw eigen bank.

Registratie met "gebruikersnaam" en "wachtwoord" is niet verplicht voor de betaling van een bestelling.

Verzending producten
Onze bestellingen worden bezorgd door DHL. Als een bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze als pakket verzonden. Onder normale omstandigheden en als de goederen voorradig zijn ontvangt u de bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen na uw bestelling. We verzenden de bestellingen alleen naar adressen in Nederland. We versturen geen bestellingen naar postbussen. Alle bestellingen die koffie (bonen, E.S.E. Servings, gemalen koffie, Iperespresso capsules, Compatibele capsules en Mix and pack) bevatten worden gratis afgeleverd. Voor bestellingen zonder koffie lager dan € 20,- inclusief BTW worden verzendkosten à € 5,50 inclusief BTW in rekening gebracht. Bestellingen hoger dan € 20 inclusief BTW worden standaard gratis thuisbezorgd. Heeft u verdere vragen over onze verzendcondities neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar Klantenservice@illy.com of door tijdens kantooruren te bellen met het gratis telefoonnummer 0800–2354559.

Aanvaarding van het product door de klant
De Klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco's die de Klant bij inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen binnen 14 dagen na de levering aan ILLYCAFFÈ te worden gemeld. Gebreken die de Klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen 14 dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk is aan ILLYCAFFÈ te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco's. De Klant is verplicht ILLYCAFFÈ in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken. Ingeval de geleverde goederen gebreken vertonen, is ILLYCAFFÈ verplicht om zo spoedig mogelijk nieuwe (indien het gebrek de hoeveelheid betreft: aanvullende) goederen te leveren op de overeengekomen plaats van levering tegen inruil en ter vervanging (aanvulling) van de goederen die gebreken vertonen dan wel, zulks ter keuze van ILLYCAFFÈ, het gebrek herstellen. De genoemde vervanging (aanvulling) geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling op te schorten.

De Klant dient in bovenstaande gevallen contact op te nemen met onze klantenservice via e-mailadres Klantenservice@illy.com of telefoonnummer 0800-2354559 (gratis).

Regels voor herroeping en restitutie
In overeenstemming met de wetten van toepassing op de verkoop op afstand, hebt u recht om de overeenkomst zonder boete op te zeggen en zonder opgave van de reden binnen 14 dagen na ontvangst de goederen te retourneren. Om gebruik te maken van de intrekking dient u contact op te nemen met onze klantenservice via e-mailadres Klantenservice@illy.com of telefoonnummer 0800-2354559 (gratis). Wij accepteren zonder aarzeling de retourgave van de goederen, mits in perfecte staat en ongebruikt. Uw aankoopbedrag exclusief eventuele verzendkosten zullen na ontvangt van de goederen naar het rekeningnummer van de betaling worden overgemaakt.

Teruggave van het aankoopbedrag van het product omvat geen verzendkosten. Deze komen volledig voor rekening van de Klant die zich herroept op de aankoop.

Indien de klant het product beschadigd retourneert, niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangst door ons ontvangen is, niet en / of gedeeltelijk gebruikt is, waarbij de verpakking gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreekt, of waarbij of bepaalde onderdelen zijn beschadigd of ontbreken, als onderdeel, onderdelen, accessoires, verpakkingsmateriaal, dozen, documentatie en / of andere objecten, behoudt ILLYCAFFÈ zich het recht voor om de volledige overeenkomst voor herroeping op te zeggen. In een van de hierboven gevallen, stuurt ILLYCAFFÈ de ontvangen goederen terug naar de klant.

Behoudens de bovenstaande beperkingen, gaat ILLYCAFFÈ binnen 14 dagen na kennisgeving van opzegging over tot het vergoeden het te betalen bedrag door middel van een creditnota op de bankrekening of creditcard.

Garantie
Op alle andere producten dan levensmiddelen, verkocht door ILLYCAFFÈ rust de garantieperiode en conventionele garantie van de fabrikant van 24 maanden. Om in aanmerking te komen voor de garantie, dient de Klant de factuur in zijn bezit te houden.

Als gebleken is dat het gekochte product fabricagefouten bevat en / of is beschadigd tijdens het vervoer, kan de Klant om een vervanging verzoeken binnen de strikte termijn van 14 dagen na ontvangst via e-mailadres Klantenservice@illy.com of telefoonnummer 0800-2354559 (gratis).
In geval van vervanging van het product, komen de verzendkosten ten laste van ILLYCAFFÈ. In zulke gevallen zal ILLYCAFFÈ aan de klant het identieke product leveren, of in overeenstemming met de klant een vervanging van een ander product van gelijke waarde.


We herinneren je eraan dat door het selecteren van een land de prijslijst, de catalogus en de verzendmethoden kunnen veranderen. De bestellingen op www.illy.com/nl-nl/shop/ kunnen alleen in Nederland worden afgeleverd.
Gebruik het bovenstaande menu om de site te kiezen van het land waarin je de bestelling wilt ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-nl/shop will be delivered only within Netherlands. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.