ALGEMENE ONLINE-VERKOOPSVOORWAARDEN ILLYCAFFE

• Artikel L 211-4 van het Franse consumentenwetboek 
“De verkoper is gehouden een goed te leveren conform de overeenkomst en staat in voor bij levering bestaande conformiteitsgebreken. Hij legt eveneens rekenschap af van conformiteitsgebreken voortvloeiend uit de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer deze door het contract te zijner laste werden bepaald of onder zijn verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.” 
• Artikel L 211-5 van het Franse consumentenwetboek
“Om conform de overeenkomst te zijn moet het goed:
1º Geschikt zijn voor het doorgaans van dergelijk product verwacht gebruik en als het geval zich voordoet:
- overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die deze de koper heeft voorgespiegeld in de vorm van een staal of model;
- over de kwaliteiten beschikken die een koper rechtmatig mag verwachten gezien de publieke verklaringen gedaan door de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in publiciteit of op het etiket;
2º Of de kenmerken vertonen bepaald in een onderling akkoord tussen de partijen of geschikt zijn voor elk specifiek gebruik nagestreefd door de koper en ter kennis gesteld van de verkoper die hiermee ingestemd heeft.”
• Artikel L 211-12 van het Franse consumentenwetboek

“De rechtsvordering voortvloeiend uit het conformiteitsgebrek verjaart na twee jaar te tellen vanaf de levering van het goed.”
• Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek 
“De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die het gebruik dusdanig beperken dat de koper het niet gekocht zou hebben of er een lagere prijs voor zou geboden hebben indien hij dit vooraf geweten had.” 
• Artikel 1642 van het Franse Burgerlijk Wetboek
“De verkoper is niet gehouden aan zichtbare gebreken en gebreken die de koper zelf had kunnen vaststellen.” 
• Artikel 1648 alinea 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek
“De rechtsvordering voortvloeiend uit koopvernietigende gebreken moet door de koper ingesteld worden binnen een termijn van twee jaar te tellen van op het moment van vaststelling van het gebrek.” 


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.