KLANTENDIENST 
U kunt de klantendienst bereiken op het gratis telefoonnummer 0800 16 832, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u, of door een e-mail te sturen naar information@illy.com.

Voor de herstelling van uw Francis Francis toestel dient  u contact op te nemen met de firma SERVILUX op het telefoonnummer 078 35 34 54 of via  e-mail naarinfo@servilux.be. U kan eveneens een herstelling aanvragen via de website www.servilux.be

 

GARANTIE
Op de elektrische toestellen geldt de wettelijke conformiteitsgarantie gedurende een periode van twee jaar te tellen vanaf de factuurdatum. ILLYCAFFE FRANCE SAS is in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake garantie op machines; deze garantie wordt systematisch bij elk pakket gevoegd. 
Uit hoofde van onderhavige garantie is de firma ILLY CAFFE France SAS uitsluitend gehouden tot de herstelling van het toestel zonder enige verplichting voor de Koper zonder dat deze aanspraak kan maken op het verkrijgen van een schadevergoeding van de onderneming ILLYCAFFE FRANCE SAS. De garantie is in ieder geval uitgesloten in geval van overmacht of: 
Indien de gebrekkige werking voortvloeit uit incidentele breukschade, een handeling door niet door ILLYCAFFE FRANCE SAS bevoegde derden en/of uit het gebruik van niet-originele onderdelen.
Indien de gebrekkige werking voortvloeit uit normale slijtage van het product, uit onachtzaamheid en/of gebrek aan onderhoud door de Koper; 
Indien de gebrekkige werking voortvloeit uit een panne veroorzaakt door kalk of een niet-periodiek ontkalken;
Indien de schade veroorzaakt is door een transport na levering, zonder originele verpakking of in een ongeschikte verpakking;
In de uitdrukkelijk bij aankoop in de verpakking van de machine meegeleverde gebruiksaanwijzing vermelde gevallen.
De garantie is alleen van toepassing als de Producten het voorwerp waren van een gebruik conform hun bestemming en in de normale gebruiksomstandigheden. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van schade met oorzaken los van de intrinsieke kwaliteiten van de Producten. Bovendien heeft de Koper recht op de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken die het Product zou kunnen vertonen, binnen de door de wet bepaalde voorwaarden.

 


Prijzen, productgamma en leveringsfaciliteiten kunnen variëren afhankelijk van het door u geselecteerde land. Bestellingen geplaatst op www.illy.com/nl-be/shop worden uitsluitend in België geleverd.
Gelieve in bovenstaand menu het land te kiezen waarin u de bestelling wenst te ontvangen.

We would like to remind you that by selecting a country, the price list, the catalogue and the shipping conditions may vary. The orders placed on www.illy.com/nl-be/shop will be delivered only within Belgium. Please use this menu to choose the country site where you would like to receive your order.

 

Attention


Beste klant,
Onze e-shop verwerkt uitsluitend bestellingen met een leveringsadres in België.
Indien u een levering wenst buiten België dan raden wij u aan onze illy producten aan te kopen via de illy e-shop van het desbetreffende land of bij een lokale distributeur.
Met vriendelijke groeten,
De klantendienst.